Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of onjuistheden constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt. Dit kan door een mail te sturen naar info@zwakenbergtweewielers.nl

Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons dan ook weten! Ook dit kan door een mail te sturen naar info@zwakenbergtweewielers.nl

Auteursrecht
Zwakenberg Tweewielers behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.